PRACOWNIE

Terapia zajęciowa prowadzona jest w zróżnicowanych tematycznie pracowniach, w których praca opiera  się na półrocznych planach zajęć, uwzględniających psycho-fizyczne predyspozycje uczestników danej pracowni.

Prowadzona terapia opiera się na stałym i życzliwym kontakcie oraz współdziałaniu terapeutów z uczestnikami. Każdy z podopiecznych ma możliwość realizacji własnych pomysłów, pogłębiania swych zainteresowań i rozwijania ciekawości poznawczej, a przede wszystkim zdobywania nowych umiejętności.

 

PRACOWNIA CERAMICZNO-OGRODNICZA

 

PRACOWNIA PLASTYCZNA

 

PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

 

PRACOWNIA RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO

 

PRACOWNIA MAJSTERKOWANIA

 

PRACOWNIA MAŁEJ POLIGRAFII